تبلیغات
کانون فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
چگونه زیردریایی در زیر آب میرود ؟

اساس علمی كار زیردریایی بسیار ساده است.
بیشتر زیردریایی های امروزی دارای دو بدنه می باشند:

ـ بدنه ی داخلی

- بدنه‌ ی خارجی

آن گاه، در میان این دو بدنه مخزن هایی به صورت « صدف » جای دارند كه در آن ها آب یا هوا، برای سنگین یا سبك كردن وزن زیردریایی، پر می شود.

وقتی كه زیردریایی، می خواهد در آب فرو رود؛ شیرهای بزرگ آن را باز می كنند، شیرهایی كه به نام « كینگـستن » معروفند و در زیر مخزن ها قرار گرفته اند. بدین وسیله، آب وارد مخزن ها شده. در ضمن، هوای موجود در آن ها را از راه هواكش ها تخلیه می كند. این هوا كـش ها در بالای مخـزن ها قرارگرفته اند.

هنگامی كه آب بدین گونه وارد مخزن ها شود،‌ زیردریایی هم سنگین می شود و به اعماق آب فرو می رود. سپس وقتی كه بخواهد از ته دریا بالا بیاید نخست هواكش ها را می بندند و با دستگاهی هوا را چنان با فشار وارد مخزن ها می كنند كه آب درون آن ها از شیرهای « كینگـستن » دوباره بیـرون رانـده می شود. در این هنگام زیر دریایی سبك می شود و می تواند كه به راحتی سر از زیر آب بیرون بیاورد. برای فرو بردن زیر دریایی به زیر آب یا برعكس، از چند سكان كه افقی بر بدنه اش چسبیده اند، استفاده می شود. اما هنگام حركت به پیش مانند یك كشتی معمولی فقط با یك سكان هدایت می شود.

در زیردریایی، اتاقك های متعددی به وسیله ی كشیدن تیغه هایی عمود بر هم، درست كرده اند. برای ورود و یا خروج از آن ها انسان، باید از میان درهای كیپ و زود جفت شونده ای، بگذرد. این درها بسـیار سریع بسته می شوند و طوری ساخته شده اند كه هرگز آب نمی تواند از آن ها به داخل نفوذ كند.

افزون بر این ها، زیردریایی به چند دریچه‌ ی نجات و ریه های اطمینان مجهز است تا به هنگام بروز خطر، بتوان از آن ها استفاده كرد.| نظرات ( )

به اشتراک بگذارید :

 

ارسال شده توسط : بسیجی در تاریخ : سه شنبه 29 اردیبهشت 1388 و ساعت : 01:50 ق.ظ
مرتبط با موضوع : علمو پایه ،
Display Pagerank