تبلیغات
کانون فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
درس فیزیک کوآنتوم 2


Word XP

  PDF

معادله شرودینگردرسه بعد

فصل 10

Word XP

  PDF

تكانه زاویه‌ای

فصل 11

Word XP

  PDF

اتم هیدروژن

فصل 12

Word XP

  PDF

 برهم کنش الکترون با میدان مغناطیسی

فصل 13

Word XP

  PDF

عملگرها، ماتریسها، اسپین

فصل 14

Word XP

  PDF

جمع اندازه حركت زاویه ای

فصل 15

Word XP

  PDF

نظریه اختلال مستقل از زمان

فصل 16

Word XP

  PDF

 اتم هیدروژن واقعی

فصل 17

Word XP

  PDF

اتم هیلوم

فصل 18

       
دانشگاه اراک


| نظرات ( )

به اشتراک بگذارید :

 

ارسال شده توسط : بسیجی در تاریخ : دوشنبه 4 خرداد 1388 و ساعت : 05:48 ب.ظ
مرتبط با موضوع : علمو پایه ،
Display Pagerank